Warsztat Psychologa Profesjonalisty

OCD i zaburzenia pokrewne

Symptomatologia w kontekście wypracowania najlepszej metody leczenia psychologicznego

PSYCHIATRIA DLA PSYCHOLOGÓW I PSYCHOTERAPEUTÓW

Termin:

10 czerwca 2021 r.

Miejsce

Online

Certyfikat

Tak

Poziom zaawansowania

Cena

699zł netto

Cel szkolenia

Zespół natręctw to zaburzenie, które często wymaga interdyscyplinarnego podejścia terapeutycznego. Dr Maciej Żerdziński kieruje pracą zespołów psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów zajmujących się leczeniem pacjentów z OCD. Szkolenie poprowadzi wraz ze swoją współpracowniczką, psychologiem Angeliką Gros. Praktyczne warsztaty przeznaczone są dla psychologów i psychoterapeutów pracujących z pacjentami z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym, zarówno indywidualnie, jak i w zespołach medycznych. Warsztat przeznaczony jest dla uczestników posiadających już podstawową wiedzę na temat OCD. Dzięki małej, kilkunastoosobowej grupie każdy uczestnik będzie miał możliwość przedyskutowania przypadków z własnej praktyki zawodowej czy zadać nurtujące go pytania.

Program szkolenia

08:50 – 9:00  POWITANIE UCZESTNIKÓW
09:00 – 10:30 BLOK I: ZESPÓŁ NATRĘCTW I ZABURZENIA MU POKREWNE.
  OCD – etiopatogeneza i symptomatologia, współchorobowość.
  Miejsce OCD w najnowszych wydaniach klasyfikacji zaburzeń psychicznych oraz konsekwencje wprowadzonych zmian dla pracy terapeutycznej.
  Diagnoza OCD – przegląd dostępnych metod diagnostycznych oraz procedura doboru najlepszej metody.
  Błędne koło OCD. Specyfika postaw i zachowań pacjentów.
  Krytycyzm pacjenta wobec własnych objawów, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów doświadczających natręctw na tle urojeniowym.
  Problem lęku w funkcjonowaniu pacjentów z zespołem natręctw.
  Emocjonalność osób doświadczających OCD.
  Planowanie pracy terapeutycznej przez psychologa, psychoterapeutę oraz w zespołach interdyscyplinarnych.
  Farmakoterapia osób doświadczających OCD.
10:45 – 12:15 BBLOK II: PREZENTACJA PRZYPADKÓW OSÓB CIERPIĄCYCH NA OCD I ZABURZENIA POKREWNE, O NIETYPOWYM PRZEBIEGU I OPORNE NA LECZENIE.
    Analiza symptomów, przebiegu zaburzenia, procedury diagnostycznej oraz kierunków podjętych oddziaływań terapeutycznych.
    Wspólne wypracowanie planu oddziaływań terapeutycznych – zarówno w pracy indywidualnej, jak i w interdyscyplinarnym zespole.
    Analiza możliwości zoptymalizowania współpracy pomiędzy psychologami/psychoterapeutami a psychiatrami i innymi specjalistami.

12:30 – 13:15

BLOK III: DYSKUSJA, PYTANIA UCZESTNIKÓW, MOŻLIWOŚĆ SPRAWDZENIA WIEDZY ZDOBYTEJ PODCZAS SZKOLENIA.

Uczestnicy zyskają
pogłębioną wiedzę na temat:

ikona-lupa

Prelegenci przedstawią także analizy przypadków pacjentów doświadczających zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego o nietypowym przebiegu lub opornego na leczenie. Uczestnicy warsztatów przeprowadzą wspólną analizę postępowania diagnostycznego oraz możliwych kierunków pracy terapeutycznej.

ikona-uczestnicy

Uczestnicy szkolenia poznają możliwości interdyscyplinarnej współpracy w planowaniu leczenia oraz terapii pacjentów doświadczających OCD i pokrewnych zaburzeń.

ikona-komunikacja

Nowoczesna platforma komunikacyjna PZWL umożliwia pełną interakcję, dlatego zachęcamy Państwa do aktywnego uczestnictwa. W części podsumowującej spotkanie będzie okazja sprawdzenia wiedzy zdobytej podczas warsztatu.

Obejrzyj zapowiedź

Zapraszamy do obejrzenia materiału video, w którym dr Maciej Żerdziński syntetycznie przedstawił zagadnienia, które w sposób pogłębiony zostaną omówione podczas szkolenia.

Zalety szkolenia online

ZALETY-ikona-01

NOWOCZESNA FORMUŁA – WYGODNY DOSTĘP

Szkolenie odbywa się na żywo za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej, umożliwiającej połączenie się z dowolnego miejsca za pomocą urządzenia z dostępem do internetu (laptop, tablet, smartphone). Otrzymujesz wygodny link przenoszący bezpośrednio do pokoju szkoleniowego – nie instalujesz żadnej nowej aplikacji.

ZALETY-ikona-03
POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA
Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
ZALETY-ikona-02
MOŻLIWOŚĆ INTERAKCJI Z PROWADZĄCYM I GRUPĄ
Platforma zapewnia interaktywność zbliżoną do szkoleń stacjonarnych, m.in. możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym, indywidualne rozmowy wykładowca-uczestnik, uczestnik-uczestnik, możliwość wprowadzenia przez wykładowcę ankiet, ćwiczeń, wirtualnej tablicy, pracy w grupach, etc.
ZALETY-ikona-04
RABAT NA KOLEJNE SZKOLENIA
Wraz z podziękowaniem za udział w szkoleniu otrzymasz kod rabatowy 10% na kolejne szkolenie z cyklu Warsztat Psychologa Profesjonalisty.

Uwaga!

Uczestnicy, którzy do 6 czerwca potwierdzą swój udział w szkoleniu, otrzymają e-booka zawierającego wybrane materiały z zakresu psychologii klinicznej oraz dostęp do dodatkowych materiałów psychiatryczno-psychologicznych w formie video.

Eksperci

Dr n. med. Maciej Żerdziński

specjalista psychiatra, ordynator II Oddziału Psychiatrii katowickim Centrum Psychiatrii im. Dr. Krzysztofa Czumy

Dr n. med. Maciej Żerdziński jest specjalistą psychiatrą i ordynatorem II Oddziału Psychiatrii w katowickim Centrum Psychiatrii im. Dr. Krzysztofa Czumy. Od wielu lat zajmuje się szeroko pojętą problematyką zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i schorzeń im pokrewnych, zaburzeń afektywnych oraz lękowych. Obok codziennej pracy klinicznej z pacjentem, jest autorem licznych publikacji, poradników, wystąpień i warsztatów terapeutycznych oraz recenzentem „Psychiatrii Polskiej” i „Psychiatry”. Dr Żerdziński jest też twórcą konferencji naukowo-szkoleniowej dotyczącej OCD (do tej pory, wraz ze swoim zespołem, zorganizował trzy ogólnopolskie edycje). Pewnym podsumowaniem działań naukowo-dydaktycznych Autora jest obszerna monografia „Natręctwa” (Termedia, 2018). Obok pracy lekarza psychiatry, Maciej Żerdziński jest również pisarzem literatury science-fiction (m.in. “Opuścić Los Raques”, “Imperium Hiacyntów”). W swojej twórczości literackiej często podejmuje temat osób cierpiących psychicznie, które muszą sprostać tak bardzo obcej im rzeczywistości.

Mgr Angelika Gros jest specjalistą psychologiem klinicznym i psychoterapeutą. Ukończyła Wydział Psychologii i Pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim oraz całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym. Jest absolwentką Śląskiej Szkoły Psychoterapii atestowanej przez zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 20 lat pracuje w Szpitalu Centrum Psychiatrii im. Dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach oraz przyszpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego. Prowadzi także własną praktykę psychologiczną. Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Pracuje z pacjentami zmagającymi się z różnymi trudnościami psychologicznymi, głównie depresją, objawami lękowymi, zaburzeniami osobowości oraz zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi.

Mgr Angelika Gros

specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Mgr Angelika Gros jest specjalistą psychologiem klinicznym i psychoterapeutą. Ukończyła Wydział Psychologii i Pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim oraz całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym. Jest absolwentką Śląskiej Szkoły Psychoterapii atestowanej przez zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od 20 lat pracuje w Szpitalu Centrum Psychiatrii im. Dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach oraz przyszpitalnej Poradni Zdrowia Psychicznego. Prowadzi także własną praktykę psychologiczną. Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Pracuje z pacjentami zmagającymi się z różnymi trudnościami psychologicznymi, głównie depresją, objawami lękowymi, zaburzeniami osobowości oraz zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi.

Mgr Angelika Gros

specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Uczestnicy szkolenia

Do udziału w warsztacie zapraszamy psychologów i psychoterapeutów, pracujących z pacjentami doświadczającymi zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego. Zapraszamy specjalistów prowadzących zarówno praktykę indywidualną, jak i pracujących w wielospecjalistycznych zespołach. Ze szkolenia skorzystają także lekarze psychiatrzy chcący wypracować model współpracy z psychologami oraz zoptymalizować interdyscyplinarną współpracę i skuteczność oddziaływań terapeutycznych wobec osób cierpiących z powodu OCD i zaburzeń pokrewnych.

Uwaga!

Przy zapisie do 6 czerwca otrzymasz dodatkowo:

 Dostęp do dodatkowych materiałów wideo psychiatryczno-psychologicznych

E-book zawierający wybrane materiały z psychologii klinicznej

Formularz